Jezik sajta : Srpski / Hrvatski | Slovenski |

Pretplata


Otkrijte sve prednosti programa pretplate (Subscription)
Iskoristite prednosti povećane produktivnosti, predvidljivog budžeta i pojednostavljenog upravljanja licencama pomoću Autodesk pretplate. Za vreme trajanja pretplate dobijate sve nove verzije softvera na koji se pretplata odnosi. Osim toga dobijate posebne uslove za licencu dostupne samo korisnicima pretplate, poput direktne tehničke podrške Autodeskovih stručnjaka putem weba i materijala za samostalno učenje što vam pomaže da razvijete svoje veštine i bolje iskoristite mogućnosti alata. Ove pogodnosti čine pretplatu najboljim načinom da optimizirate svoje ulaganje.

10 razloga zašto je program pretplate (Subscription) pametna investicija:
 1. Isplativost
  Ukoliko redovno prelazite na najnovije verzije kupljenog softvera program pretplate je za Vas najisplativije rešenje. Cena Programa pretplate niža je cene klasične nadogradnje a sam Programu pretplate pruža i sve druge gore navedene prednosti.
 2. Predvidljivo budžetiranje
  Autodeskov Program pretplate pomaže da sačuvate vrednost softvera. Cena Programa pretplate poznata je i nepromjenjiva tokom trajanja pretplate, a to znači da je kao trošak možete uračunati u projekte.
 3. Nadogradnja softvera
  Program pretplate vam garantuje brz pristup najnovijim verzijama softvera koje su nastale u vreme trajanja pretplate. Nadogradnja je komarcijalna verzija softvera koji ste kupili a dok ste u programu pretplate za Vas je potpuno besplatna. Za neke Autodesk proizvode, nove verzije je mogu?e preuzeti direktno sa Interneta.
 4. Podrška putem Interneta
  Direktna podrška koju Vam Autodesk pruža sa svojih stranica pogodnost je isključivo za korisnike programa pretplate. Autodeskovo stručno osoblje će lično odgovoriti na sva Vaša pitanja.
 5. e-Learning
  e-Learning sadrži zbirku testova, interaktivnih lekcija za razne Autodeskove proizvode. Lekcijeu trajanju od 15-30 minuta pripremljeni su prema proizvodima i u sebi sadrže teoriju i zadatke. Uz to možete proveriti nivotrentnog znanja i na taj način odabrati najprikladniju lekciju.
 6. Fleksibilno upravljanje licencama
  Samo korisnici programa pretplate mogu koristiti prethodne verzije u isto vreme sa aktuelnim verzijama. Na taj način smanjujete prekide tekućih projekata, koji su česti pri insalaciji i upoznavanju sa novim softverom.
 7. Fleksibilna kupovina licenci
  Autodeskovi proizvodi mogu se kupiti sa Programom pretplate u trajanju od jedne, dve ili tri godine. Korisnici koji kupuju višegodišnji Program pretplate zaštićeni su od potencijalnog poskupljenja.
 8. Jednostavno upravljanje licencama
  Uz program pretplate upravljanje licencama značajno je olakšano i to od trenutka kupovine i instalacije pa sve do prelaska na novu verziju. Vaš ugovor, licence, e-Learning i Internet podrška nalaze se na portalu AutodeskSubscription Centar, a Contract manager i Software coordinator imaju prava pristupa i upravljanja ovim resursuma.
 9. Autodesk Subscription Centar
  To je portal zaštićen lozinkom u kojem administrator može upravljati pretplatom. Ovaj jednostavan on-line alat znatno olakšava rad sa licencama i u svakom trenutku pruža informacije koje će povećati Vašu produktivnost. Uz pomoć Subscription Centra možete direktno poslati zahtev za produženje programa pretplate pre njegovog isteka ili dodati korisnike.
 10. Ekskluzivan pristup Autodeskovoj zajednici
  Korisnici programa pretplate imaju pristup određenim ekskluzivnim resursima preko kojih mogu održavati vezu sa tehničkim ekspertima iz Autodeska. Učešće u on-line seminarima, koji se održavaju po pozivu, treninzima i VIP pristup omogućavaju vam da ostanete u kontaktu sa ljudima koji razvijaju Autodesk proizvode.

pdf The Smartest Way To Optimize Your Investment in Autodesk Software
pdf 10 reasons why the program subscription wise investment
pdf Features and Benefits
pdf Subscription Guide and Glossary
pdf The Step-By-Step Guide to setting up your account Autodesk Subscription Web

Takođe posetite: Autodesk Subscription Web