Nadzor na gradilištu

BIM 360™ Field je softver za upravljanje gradilištem za 2D i 3D okruženja koji kombinuje mobilne tehnologije na gradilištu sa cloud baziranom saradnjom i izveštavanjem.

BIM 360 Field stavlja ključne informacije u ruke osoblja na gradilištu, pomažući u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti za građevinske projekte svih tipova.

BIM 360 Field iPad aplikacija

Kreirajte i ažurirajte ključna pitanja, pregledajte projektna dokumenta, izvršite QA/QC i sigurnosne ček liste sa virtuelno bilo koje lokacije na terenu – online ili offline.

BIM 360 Ops iPhone aplikacija

Rešenje za održavanje razvijeno za mobilnu platformu. Omogućite BIM 360 Field podatke kako biste imali bolje iskustvo prilikom primopredaje i puštanja u rad, limitirali troškove i proširili ponudu vaših usluga.

BIM 360 Field karakteristike i prednosti

Poboljšajte kvalitet i smanjite ponavljanje istog posla

Implementirajte program na nivou cele kompanije uz BIM 360 Field

Skupite informacije o kontroli kvaliteta iz projekata kako biste proaktivno identifikovali trendove i minimalizovali rizik podizvođaća

Poboljšajte kvalitet gradnje i smanjite skupoceno ponavljanje već urađenog posla

Kreirajte i automatski distribuirajte liste poslova za sve učesnike projekta

Kreirajte i upravljajte ključnim pitanjim i ček listama na iPad-u

Promovišite sigurnost

Racionalizujte inspekcija na gradilištu i smanjite povrede i sigurnosne rizike

Prekonfigurisane ček liste omogućavaju bržu, konzistentniju i temeljniju inspekciju

Dokumentacija je ažurna i dostupna preko iPad-a i drugih uređaja

Implentiranje procesa za upravljanje sigurnošću može smanjiti kompanijske i projektne premije osiguranja

Poboljšajte proces primopredaje i puštanja u rad

Efektivnije racionalizujte puštanje u rad skupljajući na iPad-u informacije o opremi na gradilištu

Ažurno izveštavanje pokazuje statuse opreme, omogućavajući agentima za puštanje u rad da bolje upravljaju projektima

Omogućite dokumentovanjem u digitalnoj formi startovanje i testiranje ključnih sistema i opreme radi lakšeg predavanja posla vlasnicima

Iskoristite podatke o puštanju u rad i povezana dokumenta iz BIM 360 Field aplikacije kao informacije za primopredaju

Upravljajte radnim procesima na gradilištu

BIM 360 Field obezbeđuje platformu za svo osoblje u menadžmentu i na gradilištu

Uštedite vreme smanjujući broj vraćanja u prikolice kako biste imali tačne i ažurirane podatke

Pristupite najnovijim podacima sa gradilišta – virtuelno bilo gde i bilo kada, bez obzira da li ste online ili offline

Delite promene u dokumentaciji podjednako sa profesionalcima u kancelariji i na terenu

Poboljšajte radne procese uz BIM

Integracija sa BIM 360 Glue iskorišćava puni potencijal projektnih modela

BIM 360 Glue kroz integraciju sa BIM procesima omogućava potpuno iskorišćenje projektnih modela u okviru radnih procesa za kontrolu kvaliteta, sigurnost i puštanje u rad

Integrišite se sa Navisworks softverom za pregled projekata kako biste na terenu omogućili BIM podatke o objektima

Koristite iPad aplikaciju da proaktivno upravljate ključnim pitanjima dok ste na terenu

Upravljajte performansama na terenu

BIM 360 Field podržava web baziranu platformu za sve vaše aktivnost za upravljanje na gradilištu

Smanjite sigurnosne rizike pristupajući informacija u okviru različitih projekata u realnom vremenu

Ekstenzivna saradnja projektnog tima uz pomoć izveštaja o napretku projekta

Kreirajte i automatski distribuirajte liste sa poslovima koji još nisu završeni za sve učesnike na projektu‚