Izrada tehničke dokumentacije i projektovanje u arhitekturi

Efikasnije projektovanje i izrada dokumentacije uz AutoCAD® Architecture, CAD softver razvijen da zadovolji sve pojedinosti procesa projektovanja u oblasti arhitekture.

Efikasniji projekti renoviranja

Dizajnirajte, projektujte i izradite projekte renoviranja efikasnije.

Zidovi, vrata, prozori

Kreirajte dokumentaciju i crteže sa elementima koji se ponašaju i imaju svojstva kao elementi u realnom svetu.

Projektovanje i dokumentacija

Stvarajte uz alate za kreiranje komponenti sa svim neophodnim detaljima i informacijama.

Dokumentacija za prostorije

Iskoristite Roombook alat kako biste aplicirali različite završne obrade na površine.

Poređenje AutoCAD Architecture i AutoCAD

AutoCAD Architecture

KORISTI SE ZA:

Kreiranje arhitektonskih crteža i dokumentacije
Automatizaciju izrade tehničkih crteža

ŠTA MOŽE DA URADI?

Sadrži sve karakteristike AutoCAD softvera
Nudi dodatne alate za arhitekte, uključujući zidove, vrata i prozore
Poseduje ekstenzivnu biblioteku komponenata sa svim detaljima
Sadrži moćne alate za definisanje legendi na crtežu

AutoCAD

KORISTI SE ZA:

2D crtanje, skiciranje i izradu dokumentacije
3D modelovanje i vizuelizaciju

ŠTA MOŽE DA URADI?

Kreiranje i promena 2D geometrije
Kreiranje i promena 3D modela sa solid, surface i mesh objektima
Anotacija crteža sa tekstom, dimenzijama, površinama
Definisanje trake i palete alata
Personalizacija uz add-on aplikacije i dodavanje API-a
Izdvajanje objektnih podataka u spoljne tabele
Dodavanje i uvoz podataka iz PDF datoteka
Korišćenje podataka iz DGN datoteka, Navisworks-a i Bing Mapa
Primena i nadzor CAD standarda