Saradnja sa vašim timom u cloud okruženju, sa bilo koje lokacije

Uz pomoć BIM 360™ Team softvera pregledajte, delite i revidirajte preko 50 2D i 3D tipova datoteka. Direktna interakcija sa modeilma i nacrtima u internet pregledaču.

Dodajte komentare i prikupite povratne informacije vašeg užeg i šireg tima na projektu, sa virtuelno bilo koje lokacije i u bilo kom trenutku.

BIM 360 Team mobilna aplikacija

Preuzmite povratne informacije brzo, od internog i eksternog tima na projektu. Organizujte sastanke uživo sa više korisnika istovremeno.

Dodajte komentare i oznake na projekte kako biste ubrzali celokupan proces.

Pregled projekata u realnom vremenu

Višekorisnički, virtuelni sastanci uživo, pregled projekata sa deljenjem sadržaja u samom internet pregledaču. Na ovaj način možete donositi odluke na osnovu relevantnijih informacija.

Pratite proces projektovanja

Istorija različitih verzija omogućava pristup najnovijim informacijama, prethodnim iteracijama nacrta, eliminiše rizik gubitka projektnih datoteka ili njihovo nehotično brisanje.

Pristup projektu sa bilo koje lokacije

Svi članovi tima mogu pristupiti najvažnijim projektnim informacijama sa bilo koje lokacije, pristupajući kroz internet pregledač ili uz pomoć dedikovane mobilne aplikacije.

BIM 360 Team karakteristike

Upravljanje projektima i projektnim podacima
500 GB cloud prostora po korisniku
Neograničeni broj projekata
Feed sa promenama na projektu
Upravljanje datotekama
Verzije različitih datoteka
Pretraga unutar projektnih datoteka
Pregled projektnih datoteka
Preko 65 3D i 2D formata datoteka podržano
Pregled unutar internet pregledača
Bez potrebe za preuzimanje dodatnih datoteka ili plugin-ova
Kontrola modela – merenje, seciranje, rastavljanje
Mobilni pristup
Alati za saradnju na projektu
Precizne kontrole za deljenje
Privatno i javno deljenje datoteka
Alati za markiranje projekata
Komentarisanje projekata
Pregled projekta u realnom vremenu
Kalendar
Administracija korisnika
Dodeljivanje uloga korisnicima – urednik, administrator, samo pregled
Specifični domeni po potrebi