Softver za GIS i izradu mapa na osnovu modela

AutoCAD® Map 3D softver možete koristiti da pristupite mnoštvu različitih CAD i GIS podataka, za poslove prostornog planiranja, projektovanja i upravljanja prostornim podacima.

Unapređeni alati za površine i oblak tačaka (point cloud)

Iskoristite podatke o tačkama i izohipsama da biste kreirali modele terena.

Konvertujte podatke u inteligentne modele

Kreirajte i upravljajte inteligentnim industrijskim modelima konvertujuci CAD i GIS podatke.

Alati za analizu

Odgovorite na sva pitanja i donesite prave odluke na osnovi podataka.

Topografski podaci direktno sa izvora

Pristupite topografskim podacima direktno sa izvora.

Poređenje AutoCAD Map 3D i AutoCAD

AutoCAD Map 3D

KORISTI SE ZA:

GIS analize i prostorno planiranje
Prikupljanje postojećih podataka o uslovima na terenu
Konvertovanje GIS podataka u CAD podatke

ŠTA MOŽE DA URADI?

Kreiranje tematskih karata za analizu
Izvršavanje upita o podacima
Kreiranje topologija
Iskorišćenje georeferenciranih raterskih podloga (satelitski i aerofoto snimci, skenirani planovi i karte…)
Povezivanje na više spoljnih izvora podataka

AutoCAD

KORISTI SE ZA:

2D crtanje, skiciranje i izradu dokumentacije
3D modelovanje i vizuelizaciju

ŠTA MOŽE DA URADI?

Kreiranje i promena 2D geometrije
Kreiranje i promena 3D modela sa solid, surface i mesh objektima
Anotacija crteža sa tekstom, dimenzijama, površinama
Definisanje trake i palete alata
Personalizacija uz add-on aplikacije i dodavanje API-a
Izdvajanje objektnih podataka u spoljne tabele
Dodavanje i uvoz podataka iz PDF datoteka
Korišćenje podataka iz DGN datoteka, Navisworks-a i Bing Mapa
Primena i nadzor CAD standarda