BIM menadžment

BIM 360™ Glue® cloud bazirani proizvod za upravljanje i saradnju u okviru BIM procesa koji spaja celokupni projektni tim i racionalizuje radne procese u okviru BIM projekta od nacrta do egzekucije.

Sa pristupom podacima i projektnim modelima u bilo kom trenutku i bilo gde, BIM 360 Glue pomaže u bržem pregledanju projekata i rešavanju koordinacionih problema.

BIM 360 Glue iPad aplikacija

Pristupite i istražite multidisciplinarne BIM 360 Glue i Navisworks modele online ili offline, pregledajte inteligentna svojstva objekata i izvršite jednostavna merenja.

BIM 360 Layout iPad aplikacija

Povežite BIM 360 Glue koordinisane modele u robotsku stanicu kako biste racionalizovali proces pravljenja građevinskog nacrta.

BIM 360 Glue karakteristike i prednosti

Evolucija građevinskog nacrta

Unapredite proces kreiranja građevinskih nacrta uz Layout mogućnost i BIM 360 Glue iPad aplikaciju

Povežite se sa BIM 360TM Layout iPad aplikacijom kako biste lako pronašli i verifikovali ključne lokacije na gradilištu

Omogućite članovima tima na terenu sa najažurnijim modelima

Komunicirajte na lakši način i podelite probleme sa terena direktno u koordinisanom modelu

Analizirajte podatke o produktivnosti i sačuvajte najbolje slučajeve za buduće planiranje i egzekuciju

Povezani BIM za ceo tim

Omogućite svim učesnicima na projektu BIM pristup jednim klikom

Jednostavan pristup jedinstvenom koordinisanom izvoru BIM podataka

Omogućite siguran pristup, virtuelno bilo kada i bilo gde, najažurnijim projektnim podacima

Podržite još efektivniju timsku komunikaciju uz notifikacije i stalno praćenje projektnih aktivnosti

Evolucija građevinskog nacrta

Omogućite vašem timu kontinualnu BIM koordinaciju u realnom vremenu

Pomozite da BIM bude pristupačan svima u projektnom timu i racionalizujte radne procese prilikom revizije projekta

Stvorite poverenje u proces planiranja koristeći moćne alate za detekciju kolizije koji koriste Navisworks softver za upravljanje projektima u građevinarstvu

Donosite bolje odluke ranije komunicirajući efektivnije u kontekstu koordinisanog projektnog modela

Povezani BIM za ceo tim

Pristup BIM projektnim podacima, bilo kada, bilo gde

Jednostavan, siguran, autentifikocan pristup ažurnim, multidisciplinarni BIM 360 Glue projekti

Intuitivno istražite multidisciplinarne BIM projekte na terenu, online ili offline

Pristupite sačuvanim prikazima, merite razdaljine i pristupite podacima inteligentnih objekata

Evolucija građevinskog nacrta

Cloud povezani radni procesi za BIM koordinaciju, saradnju i analizu

Koristite BIM 360 Glue za upravljanje modelima i saradnju u okviru tima i Navisworks za napredne analize

Direktno uvezite koordinisane BIM 360 Glue modele u Navisworks za 4D animirane vremenske linije, kvantifikaciju zasnovanu na modelima i druge napredne analize

Objavite koordinisane modele iz Navisworks Manage aplikaciju u BIM 360 Glue kako biste omogućili BIM pristup jednim klikom za celokupan tim

Povezani BIM za ceo tim

Podržava više od 50 tipova formata i BIM radne procese iz ključnih Autodeskih alata za projektovanje

Podrška za koordinaciju i rešavanje kolizija u interakciji sa drugim Autodesk proizvodima uključujući Revit, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D

Simplifikujte multidisciplinarne radne procese u BIM koordinaciji minimalizujući kompleksnost različitih formata datoteka i probleme sa kompatibilnošću

Povezani BIM za ceo tim

Povežite BIM i neophodne poslovne procese uz bidirekcionalnu integraciju

Integrišite BIM 360 Glue sa pojedinim Autodesk alatima za projektovanje, ali i aplikacijama drugih proizvođača u okviru upravljanja projektima i poslovnim procesima (ERP)

Proširite pristup BIM-u u okviru internog tima povezujući žive modele sa sistemima poput Microsoft SharePoint

Omogućite otvorenu platformu za implementacije koje odgovaraju skoro bilo kom tipu radnih procesa