Pojednostavite projektovanje fabrika i postrojenja

AutoCAD® Plant 3D softver omogućava projektantima fabrika i inženjerima da efikasno kreiraju diagram cevovoda i procesne opreme, i da ga potom integrišu u 3D model fabrike.

Pojednostavljeno projektovanje cevi

Uz pomoć jednostavnog alata za trasiranje cevovoda ubrzava iteracije tokom projektovanja.

Izrada pravouglih projekcija

Crteži projekcija nastali iz 3D modela povećavaju preciznost dokumentacije.

Izrada izometrijskih prikaza cevovoda

Mogućnost prilagođavanja stila prikaza u skladu sa željama korisnika.

Bolja saradnja u okviru tima

Koristite alate koje omogućavaju vašem timu da efikasnije sarađuje u okviru projekta.

Šta je novo?

Cloud saradnja u okviru vašeg tima

Delite projekte sa članovima vašeg tima koristeći Autodesk cloud servise.

Umetanje opreme

Pozicionirajte opremu direktno iz palete Instrumentation Tool.

Backup projekata

Jednostavno kreirajte lokalne backup verzije vašeg projekta.

Pretraživanje projektnih podataka

Pronađite sve podatke u okviru vašeg projekta efikasnije i brže.