MEP softver za projektante i tehničare

AutoCAD® MEP softver vam omogućava da radite nacrte, projektujete i dokumentujete elektro, ViK i termotehničke sisteme. Kreirajte preciznije projekte i povećajte produktivnost u okviru poznatog, AutoCAD okruženja.

AutoCAD podrška

Radite i direktno povezujte datoteke nastale u AutoCAD ili AutoCAD Architecture softveru.

Dokumentacija

Unapredite izgled vaše dokumentacije i poboljšajte produktivnost pravljenja nacrta.

AutoCAD konverzija blokova

Konvertujte u okviru batch procesa pojedinacne ili višestruke blokove i simbole.

Unapređeni pregledač stilova

Preuzmite više MEP komponenti i dodajte foldere u biblioteku sadržaja.

Poređenje AutoCAD MEP i AutoCAD

AutoCAD MEP

KORISTI SE ZA:

Izradu dokumentacije projekata elektro, ViK
i termotehničkih sistema

ŠTA MOŽE DA URADI?

Sadrži alate za:
Kreiranje komplikovanih MEP projekata
Automatsko dodavanje elemenata
Automatsko izračunavanje veličine žica u okviru elektrovoda
Izračunavanje veličine cevi za jednolinijske i dvolinijske sisteme
Konverotvanje pojedinačnih i višestrukih AutoCAD blokova

AutoCAD

KORISTI SE ZA:

2D crteže i dokumentaciju
3D modelovanje i vizuelizaciju

ŠTA MOŽE DA URADI?

Kreiranje i promena 2D geometrije
Kreiranje i promena 3D modela sa solid, surface i mesh objektima
Anotacija nacrta sa tekstom, dimenzijama, površinama
Definisanje trake i palete alata
Personalizacija uz add-on aplikacije i dodavanje API-a
Izvoz objektnih podataka u tabele
Dodavanje i uvoz podataka iz PDF datoteka
Korišćenje podataka iz DGN datoteka, Navisworks-a i Bing Mapa
Primena i nagledanje CAD standarda