3D CAD softver za dizajn, projektovanje i razvoj proizvoda

Inventor® 3D CAD softver‚ omogućava profesionalni nivo mašinskog projektovanja, izradu dokumentacije, i alate za simulaciju ponašanja proizvoda u realnim uslovima.

Fleksibilnost modelovanja

Odaberite nacin na koji projektujete, uz različite opcije modelovanja.

Razume sve CAD formate

Radite sa podacima iz bilo kog 3D CAD sistema uz zadržavanje veza sa izvornim podacima.

Automatizacija

Podesite konfigurator proizvoda bez pisanja kompleksnog koda.

Parametarsko modelovanje

Usmerita vaš trud na projektovanje, ne na korisnički interfejs.

Šta je novo?

Definisanje karakteristika modela

Uz pomoc 3D anotacija dodajte tolerancije dimenzija, belešle i druge inženjerske detalje vašem 3D modelu.

Inventor Ideas forum

Uz vašu pomoć i komentare na Inventor Ideas forumu upotrebljivost Inventor-a se unapređuje svakom novom verzijom.

Unapređene performanse

Unapređenja ukljucuju bržu grafičku interakciju i brže otvaranje velikih datoteka, rezultujući ubrzanim procesom projektovanja.

Unapređena podrška za različite CAD formate

AnyCAD dodaje novu i unapređenu podršku za rad sa raznim formatima datoteka, uključujući kompatiblinost sa Inventorom 2017 do 2018.