Softver za saradnju u okviru projektnih timova i upravljanje podacima

Vault softver za upravljanje podacima pomaže dizajnerima, projektantima i inženjerima da organizuju podatke, upravljaju dokumentacijom i prate revizije i druge razvojne procese tokom projekta.

Vault za projektovanje i proizvodnju

Upravljajte vašim podacima i svim inženjerskim procesima sa jedne centralne lokacije.

Vault za infrastrukturu

Kreirajte, organizujte i upravljajte elementima za projektovanje infrastrukture efektivnije sa jedne centralne lokacije.

Vault za one koji ne projektuju

Vault Office, koji se prodaje odvojeno, pomaže inženjerima i onima koji to nisu da sarađuju sa jedne centralizovane lokacije.

Šta je novo?

Cloud saradnja u okviru vašeg tima

Delite projekte sa članovima vašeg tima koristeći Autodesk cloud servise.

Unapređeno iskustvo projektovanja

Značajno povećanje upotrebljivosti u okviru CAD aplikacija unapređuje kompletno iskustvo projektovanja.

Povećanje efikasnosti procesa inženjeringa

Mogućnost publikovanja 2D PDF dokumenata prilikom lansiranja proizvodnje omogućava jednostavniju komunikaciju sa proizvodnjom ujedno informišući sve članove tima.

Pretraživanje projektnih podataka

Pronađite sve podatke u okviru vašeg projekta efikasnije i brže.

Koji Vault proizvod je najbolji za vas?

VAULT BASIC

Organizujte, upravljajte i pratite kreiranje podataka i dokumentacije (Uključeno u Product Design & Manufacturing Collection paket, ne prodaje se odvojeno.)

VAULT WORKGROUP

Integrišite napredne funkcionalnosti i krakteristike sa poslovnim aplikacijama koje već posedujete u vašoj kompaniji.

VAULT PROFESSIONAL

Ispratite poslovnu integraciju sistema sa više radnih lokacija.

Poređenje Vault verzija softvera

Vault Basic

KORISTI SE ZA:

Organizacija, upravljanje i praćenje kreiranja podataka, simulacije i dokumentacije
Uključen isključivo u okviru Product Design & Manufactring Collection paketa

KARAKTERISTIKE:

Direktna CAD integracija
Podrška za AnyCAD
Brzo pretraživanje podataka
Centralna lokacija za projektne podatke
Ponovno korišcenje podataka
Istovremeno projektovanje
Laka administracija i podrška
Brza, fleksibilna instalacija
Microsoft Office integracija

Vault Workgroup

KORISTI SE ZA:

Integracija naprednih funkcionalnosti i karakteristika sa poslovnim softverom

KARAKTERISTIKE:

Direktna CAD integracija
Podrška za AnyCAD
Brzo pretraživanje podataka
Centralna lokacija za projektne podatke
Ponovno korišcenje podataka
Istovremeno projektovanje
Laka administracija i podrška
Brza, fleksibilna instalacija
Microsoft Office integracija

NAPREDNE KARAKTERISTIKE:

Vizualno upravljanje podacima za Inventor
Automatizacija zadataka
Automatsko PDF objavljivanje i upravljanje
Projekti i izveštaji
Kontrola revizija
Fleksibilna sigurnost podataka
Microsoft Outlook integracija
Projektne faze
Vault Office

Vault Professional

KORISTI SE ZA:

Praćenje poslovne integracije sistema sa
više radnih lokacija.

KARAKTERISTIKE:

Direktna CAD integracija
Podrška za AnyCAD
Brzo pretraživanje podataka
Centralna lokacija za projektne podatke
Ponovno korišcenje podataka
Istovremeno projektovanje
Laka administracija i podrška
Brza, fleksibilna instalacija
Microsoft Office integracija

NAPREDNE KARAKTERISTIKE:

Vizualno upravljanje podacima za Inventor
Automatizacija zadataka
Automatsko PDF objavljivanje i upravljanje
Projekti i izveštaji
Kontrola revizija
Fleksibilna sigurnost podataka
Microsoft Outlook integracija
Projektne faze
Vault Office
BOM upravljanje
Automatski inženjering promenjenih
porudžbina
Specificni objekti
Skalabilnost u okviru više lokacija
Revit integracija
ERP integracija