Projektujte bolju infrastrukturu

AutoCAD® Civil 3D® softver podržava BIM koncept (Building Information Modeling) za unapređeno projektovanje i izradu građevinske dokumentacije

Infrastruktura

Isprobajte različite verzije ideja u okviru jednog projekta i ubrzajte one zadatke koji vam oduzimaju najviše vremena.

Skiciranje i dokumentacija

Povežite projekat sa dokumentacijom i unapredite produktivnost i krajnji rezultat projekta.

Vizualizacija i analiza

Koristite alate za vizuelizaciju, simulaciju i analizu vode u okviru projektnog procesa kako biste unapredili krajnji rezultat i donošenje odluka.

Saradnja

Mogućnosti saradnje na projektu vam pomažu da prevaziđete izazove koordinacije tima i radnih procesa tokom projekta.

Šta je novo?

Relativne linije karakteristika

Preuzmite linije karakteristika elevacije sa površine ili relativne u odnosu na površinu, kako bi se linije karakteristika ažurirale u skladu sa promenama na površini.

Dinamicki offset profili

Kreirajte dinamičke offset profile koristeći uobičajene ukrštene kosine. Modifikujte ih menjajući karakteristike profila.

Povezane linije trasa

Kreirajte nove dinamički povezane trase i podužne profile koji prelaze između 2 ukrštene trase i njihovih podužnih profila.

Dimenzije cevi i analiza

Menjajte dimenzije cevi, izračunajte energiju i hidrauličke linije po HEC-22 2009 standardu.